Üretim Ruhsatı - 20 Yıl

 

İSBİ İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde, üretim faaliyetlerinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde ve ara maddelerin alım-  satımı, malların depolanması, mbalajlanması, markalanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım-onarımı faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

 

Teşvik ve Avantajlar

 

♦ %100 Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti

 

♦ %100 Personele İlişkin Gelir Vergisi Muafiyeti ( Serbest bölgede çalışan tüm personeli kapsar )

 

♦ %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti 

 

♦ Gelir Vergisi Muafiyetine bağlı SGK Maliyetlerinde Düşüş

 

♦ %100 Yük Taşıma KDV Muafiyeti

 

♦  Süresiz Stoklama

 

 ♦  %100 KKDF Muafiyeti

 

 ♦  %100 Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

 

► Başvuru Süreci Detayları