Üretim Faaliyetleri
Üretim Ruhsatı - 20 Yıl   İSBİ İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde, üretim faaliyetlerinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde ve ara maddelerin alım-  satımı, malların depolanması, mbalajlanması, markalanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım-onarımı faaliyetleri gerçekleştirilebilir.   Teşvik ve Avantajlar   ♦ %100 Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti   ♦ %100 Personele İlişkin Gelir Vergisi Muafiyeti ( Serbest bölgede çalışan tüm personeli kapsar )   ♦ %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti    ♦ Gelir Vergisi Muafiyetine bağlı SGK Maliyetlerinde Düşüş   ♦ %100 Yük Taşıma KDV Muafiyeti   ♦  Süresiz Stoklama    ♦  %100 KKDF Muafiyeti    ♦  %100 Gümrük Vergisi Muafiyeti     ​► Başvuru Süreci Detayları   ...