Faaliyet Alanları

Üretim Faaliyetleri

İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde, üretim faaliyetlerinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde ve ara maddelerin alım-satımı, malların depolanması, ambalajlanması, markalanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım-onarımı faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Alım-Satım Faaliyetleri

İSBİ’de, ticareti yapılan malların alım-satımı, ambalajlanması, yeniden ambalajlanması, etiketlenmesi, markalanması, depolanması ve sergilenmesi faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Depolama ve Transit Depolama Faaliyetleri

Malların depolanması ve transit depolanması gerçekleştirilebilir.

Montaj-Demontaj Faaliyetleri

Malların montaj ve demontajı gerçekleştirilebilir.d.

Bakım-Onarım Faaliyetleri

Malların bakım ve onarımı gerçekleştirilebilir.

Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetleri

Bakanlar Kurulu Tarafından Onaylanan Her Türlü Diğer Faaliyetler