1) %100 KDV Muafiyeti

 

İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketler, Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaftır.

 

 

2) Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticaret Kolaylığı

 

Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan mallar serbest bölgeye getirildiğinde, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez.


Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye ve AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez.
Ancak, serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

 

 

3) %100 Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti

 

İSBİ’de üretim ruhsatı ile faaliyet gösteren şirketler, serbest bölgedeki üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları üzerinden %100 oranında gelir vergisi veya kurumlar vergisinden muaftır.

 

 

4) %100 Personele İlişkin Gelir Vergisi Muafiyeti

 

İSBİ’de üretim ruhsatı ile faaliyet gösteren firmalar, ürettikleri ürünlerin en az %85’ini Türkiye harici ülkelere satmaları durumunda, personel maaşları üzerinden ödenen gelir vergisinden %100 muaftırlar.

 

 

5) %100 Yabancı Sermaye İmkanı

 

İSBİ’de, %100 yabancı sermayeli şirket kurulumu mümkündür.

 

 

6) Yabancı Sermayeye Eşit Teşvik ve Avantajlar

 

İSBİ’de sunulan teşvik ve avantajlardan, hiçbir ayrım olmaksızın, bütün şirketler eşit şekilde yararlanır.

 

 

7) Serbest Kar Transferi

 

İSBİ’de faaliyet gösteren yerli veya yabancı tüm şirketler, serbest bölgedeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç ve gelirleri, herhangi bir izne tabi olmaksızın, Türkiye’ye veya yurt dışına serbestçe transfer edebilirler.

 


8) Süresiz Stoklama İmkanı

 

İSBİ’de zaman kısıtlaması olmaksızın ürün stoklaması yapılabilir. Bu ürünlerin yurt içine ve yurt dışına satışları partiler halinde gerçekleştirilebilir.

 

 

9) Enflasyon Muhasebesi İmkanı

 

Serbest bölgedeki bütün ticari ödemeler döviz ile yapıldığı için, İSBİ’de faaliyet gösteren şirketler yurt içi enflasyondan etkilenmezler.

 

 

10) Minimize Edilmiş Bürokratik Süreç ve Dinamik İşletme Yönetimi

 

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.
İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, şirketlere sınai ve ticari faaliyetlerinde her türlü altyapı ve desteği sağlamak misyonu ile İSBİ – İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından, profesyonelce işletilmektedir.

 

 

11) Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun Altyapı

 

İSBİ, dünya standartlarında, her türlü üretim ve ticaret faaliyeti için uygun ve modern altyapı olanakları sunar.

 

 

12) Stratejik Avantajlar

 

İSBİ; Türkiye’de kültür, finans ve ticaretin kalbi olan İstanbul’da, Orta Doğu’nun en yoğun, en önemli ikinci havalimanı olan Atatürk Havalimanı’na 1 km., Türkiye’nin en büyük limanı olan Ambarlı Limanı’na 12 km., Haydarpaşa Limanı’na 22 km., Halkalı Tren İstasyonu’na 10 km. mesafede olmanın avantajlarını sunar.

 

 

13) Hizmet Ruhsatlı Firmalara Vergi Muafiyeti

 

Serbest bölgelerde bakım-onarım, montaj- demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını yurtdışına veren hizmet işletmelerinin bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları AB üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

 

 

14) Yük Taşıma ve KDV Muafiyeti

 

Türkiye’ den serbest bölgelere veya Serbest Bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri için KDV ödenmez.