Üretim Faaliyetleri
Üretim Ruhsatı - 20 Yıl   İSBİ İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde, üretim faaliyetlerinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde ve ara maddelerin alım-  satımı, malların depolanması, mbalajlanması, markalanması, etiketlenmesi, sergilenmesi ve bakım-onarımı faaliyetleri gerçekleştirilebilir.   Teşvik ve Avantajlar   ♦ %100 Gelir veya Kurumlar Vergisi Muafiyeti   ♦ %100 Personele İlişkin Gelir Vergisi Muafiyeti ( Serbest bölgede çalışan tüm personeli kapsar )   ♦ %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti    ♦ Gelir Vergisi Muafiyetine bağlı SGK Maliyetlerinde Düşüş   ♦ %100 Yük Taşıma KDV Muafiyeti   ♦  Süresiz Stoklama    ♦  %100 KKDF Muafiyeti    ♦  %100 Gümrük Vergisi Muafiyeti     ​► Başvuru Süreci Detayları   ...
Montaj & Demontaj Faaliyetleri
Montaj & Demontaj Ruhsatı - 15 Yıl   İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde montaj& demontaj faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz.     Teşvik ve Avantajlar   ♦ %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti   ♦  Yük Taşıma KDV Muafiyeti   ♦  Süresiz Stoklama   ♦  Serbest Kar Transferi    ♦  Gümrük Vergisi Muafiyeti     ​► Başvuru Süreci Detayları     ...
Bakım & Onarım Faaliyetleri
BAKIM & ONARIM RUHSATI - 15 YIL   İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz. Ruhsat geçerlilik süresi 15 yıldır.      TEŞVİK VE AVANTAJLAR   ♦ %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti   ♦ Yük Taşıma KDV Muafiyeti    ♦  Gümrük Vergisi Muafiyeti   ♦  Süresiz Stoklama   ♦  Serbest Kar Transferi      ► Başvuru Süreci Detayları     ...
Bankacılık & Sigortacılık Faaliyetleri
Bankacılık ve Sigortacılık Faaliyetleri - 15 Yıl İstanbul Havalimanı Serbest Bölgesi'nde ulusal ve uluslararası bankalar faaliyet gösterebilmektedir. 15 yıllık ruhsat süresince sadece kurumsal hizmet verilebilmektedir. Bireysel bankacılık işlemleri serbest bölgede yürütülmemektedir.    ...
Hizmet Faaliyetleri
Hizmet Ruhsatı - 15 Yıl   Serbest bölgelerde bakım-onarım, montaj- demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını yurtdışına veren hizmet işletmelerinin bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları AB üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.   Teşvik ve Avantajlar   ♦ %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti   ♦ %100 Kurumlar Vergisi Muafiyeti   ♦  Yük Taşıma KDV Muafiyeti   ♦  Süresiz Stoklama   ♦  Serbest Kar Transferi    ♦  Gümrük Vergisi Muafiyeti   ► Başvuru Süreci Detayları       ...